Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „MURPHY SHOP

Дата: 29.02.2024

Моля, запознайте се с този документ внимателно и преди да използвате онлайн магазин „MURPHY SHOP” (https://shop.murphystyle.com/).  Той съдържа условията и правилата за използването му, които представляват договорните клаузи между Вас като получател на услуги на информационното общество и нас като доставчик на такива услуги.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.      Настоящите Общи условия регулират отношенията с Вас – нашите клиенти при продажба на козметични продукти  и други стоки от разстояние – чрез електронния магазин, по телефона, чрез електронна поща или чрез социалните мрежи, които обичайно използваме.

2.      Електронен магазин „MURPHY SHOP” е собственост на "МЪРФИ М" ЕООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 175136385, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев № 3.

3.      Данните за контакт с Дружеството включват:

Салон „Графа“

Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 3, ет. 1

M: +359 886 022 856

E: shop@murphystyle.com

4.      В настоящите Условия използваме термините със следното съдържание:

4.1.   Продажба от разстояниевсяка продажба, която се случва извън търговските обекти и без едновременното ни физическо присъствие с клиента, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние като електронен магазин, телефон, имейл или социална мрежа (Facebook и Instagram).

4.2.   Електронно изявление – словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.

4.3.   Доставчик – "МЪРФИ М" ЕООД

4.4.   Клиент – физическо или юридическо лице, което поръчва продуктите, предлагани чрез електронния магазин.

4.5.   Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4.6.   Мобилно приложение – софтуерна програма, предоставяна на Клиентa от Доставчика, предназначена за инсталиране върху използваните от Клиента мобилни устройства и предоставяща възможност за ползване на Електронния магазин, без необходимост от използване на интернет браузър.

4.7.   Регистриран профил (профил, личен профил) – индивидуален запис в информационната система, чрез която функционира Електронният магазин, създаван за всяко лице, което желае да го използва.

4.8.   Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

4.9.    Физическо лице, което може да бъде идентифицирано – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

УСЛУГИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

5.      Посещението и разглеждането на уебсайта https://shop.murphystyle.com/ е свободно и безплатно.

6.      За да посетите и разгледате уебсайта е необходимо едновременно:

6.1.   Да осигурите устройство и интернет връзка, които Ви позволяват разглеждането на сайта.

6.2.   Да имате инсталиран браузър, който позволява използването на бисквитки (в противен случай, сайтът може да не функционира правилно).

7.      По Ваша преценка можете да създадете регистриран профил. Профилът позволява да използвате допълнителни услуги и запазва данни за начина, по който използвате Електронния магазин, но не е изискване за закупуване на предлаганите стоки.

8.      Услугата „Регистриран профил“, Ви позволява да:

8.1.   Променяте и запазвате в системата идентификационните Ви данни и данните за достъп до системата.

8.2.   Запазвате и променяте  информация за използваните адреси.

8.3.   Запазвате информация  и да управлявате желаните продукти.

8.4.   Регистрирате партньорски профил.

8.5.   Извършвате искания за упражняване на права като субект на данните.

8.6.   Промяна на избора за получаване на известия (бюлетин).

9.      Ако сте използвали Електронния магазин за закупуване на стоки, регистрираният профил съдържа информация за направените поръчки, статуса им, историята на плащанията и връщанията на продукти.

10.  Като Доставчик на посочените услуги, си запазваме правото по всяко време да променяме (като добавяме нови или премахваме съществуващи) предоставяните услуги или определени функционалности на Електронния магазин, за което ще извършим съответните промени в настоящите Условия.

11.  Част от услугите, предоставяни от Електронния магазин, могат да бъдат получени и чрез мобилното приложение “MurphyStyle”. Условията и редът за използването му се съдържат в Условия за ползване на мобилното приложение “MurphyStyle”.

СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ПРОФИЛ

12.  За да създадете регистриран профил е необходимо:

12.1.                    Да изберете функционалността ПРОФИЛ/РЕГИСТРАЦИЯ.

12.2.                    Да посочите имена,  имейл адрес, телефонен номер и парола за достъп – можете да ги промените във всеки момент, чрез съответните функционалности на профила Ви. На посочената електронна поща ще изпращаме електронната кореспонденция, свързана с използването на електронния магазин, напр. за потвърждаване на регистрацията или при искане за промяна на паролата за достъп. Можете да се регистрирате с определени електронна поща и телефон само веднъж.

12.3.                    Да изберете дали да получавате бюлетин с предлаганите от нас стоки и услуги.

12.4.                    Да декларирате, че приемате настоящите Условия и сте информирани за дейностите по обработка на личните данни, чрез наличната функционалност на електронния магазин – без приемане на настоящите Условия, регистрация не може да бъде извършена.

12.5.                    Да натиснете бутона „Продължи“ – преди натискането му имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

13.  Изборът на бутона „Продължи“ и отбелязването, че приемате настоящите „Общи условия“, представляват електронни изявления, с които сключвате договор с нас съгласно настоящите Условия.

14.  След избора на бутона „Продължи“, ще Ви изпратим писмо за създаването на регистрацията. С писмото за успешното регистриране, Ви информираме, че потвърждаваме получаването и приемаме изявлението Ви за създаване на регистриран профил.  

15.  Ако желаете да регистрирате партньорски профил, можете да използвате функционалностите на системата като предоставите изискуемите данни. Ние ще потвърдим създаването на регистрацията и ще ви изпратим имейл с информация за всяка продажба, направена с Ваше участие. Условията на партньорството  се уреждат с индивидуален договор.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА      ОТ РАЗСТОЯНИЕ

16.  Можете да използвате Електронния ни магазин, за да:

16.1.                    Преглеждате стоките, техните характеристики, цени, начини на плащане и условия за доставка.

16.2.                    Извършвате електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние.

16.3.                    Извършвате плащания във връзка със сключените договорисъгласно посочените начини за разплащане.

17.  По силата на сключения договор за покупко-продажба, Ние се задължаваме да Ви доставим и да Ви прехвърлим собствеността върху избраните от Вас продукти. Вие се задължавате да заплатите цената на поръчаните продукти.

18.  Процедурата за сключване на договор за покупко-продажба започва с извършването на поръчка на избраните продукти. Поръчката се извършва по следните начини:

18.1.                    Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни (еднократно и независимо от извършването на покупка).

18.2.                    Достъпване на системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола;

18.3.                    Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка (количка).

18.4.                    Избор на начин за плащане на цената –– приемливите начини на плащане са посочени на уебсайта ни. Ако сте избрали да извършите плащане с карта, то се извършва след финализиране на поръчката чрез препращане към системата „Борика“.

18.5.                    Избор на начина на доставка – възможните начини на доставка са посочени на уебсайта ни.

18.6.                    Предоставяне на платежни данни и данни за извършване на доставката.

18.7.                    Приемане на Общите условия.

18.8.                    Потвърждение на поръчката чрез избор на бутона „Потвърди“.

19.  Можете да извършите покупка без да е задължително регистрирането на потребителски профил чрез използване на „Плащане без регистрация“, като процесът не се различава от поръчката чрез регистриран профил. Функционалността „Запази данните за следваща поръчка“ Ви дава възможност да регистрирате профил в електронния ни магазин.

20.  С натискането на бутона “Потвърди” Вие извършвате обвързващата поръчка за избраните стоки.

21.  Веднага след получаване на поръчката чрез Електронния магазин, ще изпратим информация за направената онлайн покупка на електронния Ви адрес, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата. Това потвърждение не представлява приемане на предложението Ви за сключване на договор.

22.  Ние ще приемем сключването на договора чрез изпращането на потвърждение на поръчката чрез ел. поща или чрез изпращане на стоките в срок от три дни. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването му съгласно настоящата точка.

23.  Поръчка, направена на посочения в Електронния магазин телефонен номер, на електронната поща или чрез профилите ни в социалните мрежи, се извършва по следния начин:

23.1.                     Вие ни